Διευθύνων Σύμβουλος, Business Development, Moptil, Ισπανία
Κόκκινος Μιχαήλ
Μέλος