Διευθύνων Σύμβουλος, Business Development, Moptil, Ισπανία
Kokkinos Michail
Μέλος