Κονδύλη Δήμητρα
Μέλος

Κοινωνική Επιστήμων, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών