Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λιανέρη Αλεξάνδρα
Μέλος