Σύμβουλος Κοινωνικής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ειδική Σύμβουλος Διοίκησης, ΔΕΗ
Μανιάτη Μαργαρίτα-Δάφνη
Μέλος