Σύμβουλος Κοινωνικής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ειδική Σύμβουλος Διοίκησης, ΔΕΗ
Maniati Margarita-Dafni
Μέλος