Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και υπεύθυνη του εργαστηρίου Χημικής Οικολογίας και Φυσικών Προϊόντων και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στο Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.

Η Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και υπεύθυνη του εργαστηρίου Χημικής Οικολογίας και Φυσικών Προϊόντων. Είναι πτυχιούχος του Βιολογικού τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με διδακτορικό στη Χημική Οικολογία οργανισμών και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.