Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, CEO της Geospatial Enabling Technologies (GET)
Μαυρέλλης Γαβριήλ
Μέλος