Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, CEO της Geospatial Enabling Technologies (GET)
Mavrellis Gavriil
Μέλος