Διευθυντής Διεύθυνσης Καινοτομίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB
Παπαγεωργίου Παναγιώτης