Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Τεχνολογίας Συνεργατών, Microsoft Corp.
Ραχανιώτου Ελένη
Μέλος