Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Τεχνολογίας Συνεργατών, Microsoft Corp.
Rachaniotou Eleni
Μέλος