Σύμβουλος Αγροδιατροφικού τομέα και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)
Ραντόπουλος Δημήτριος
Μέλος