Σύμβουλος Αγροδιατροφικού τομέα και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)
Rantopoulos Dimitrios
Μέλος