Μηχανολόγος Μηχανών, Eταιρεία Calpak
Σκουρμπούτης Ευγένιος
Μέλος