Μηχανολόγος Μηχανών, Eταιρεία Calpak
Skourboutis Evgenios
Μέλος