Πρύτανης & Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κίντζιος Σπυρίδων
Μέλος