Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σταυρακοπούλου Άννα
Μέλος