Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στύλιος Χρυσόστομος
Μέλος