Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Stylios Chrysostomos
Μέλος