Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπαρτζάνας Θωμάς
Μέλος