Ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα υποστήριξης έργων στον ξενοδοχειακό κλάδο Μ&Α σε Ελλάδα,Κύπρο και Τουρκία
Τριβιζάς Μάριος Αντώνιος
Μέλος