Ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα υποστήριξης έργων στον ξενοδοχειακό κλάδο Μ&Α σε Ελλάδα,Κύπρο και Τουρκία
Trivizas Marios Antonios
Μέλος