Διευθύντρια Τμήματος Λύσεων Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), Unisystems S.A.
Τσαλκιτζή Ευθαλία
Μέλος