Διευθύντρια Τμήματος Λύσεων Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), Unisystems S.A.
Tsalkitzi Euthalia
Μέλος