Τσιώλης Γεώργιος
Μέλος

Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας»