Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Βασίλειος Ταρλατζής
Μέλος