Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασσάλος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος