Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Vassalos Vasileios
Αντιπρόεδρος