Με Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1409-29/12/2023, ορίστηκαν τα μέλη του νέου Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (Τ.Ε.Σ.) Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως εξής:

  1. Χατζηιωάννου Μαρία, Ομότιμη Διευθύντρια Ερευνών, πρώην Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), ως Πρόεδρος.
  2. Βλαχόπουλος Ανδρέας, Αρχαιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Αναστασόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής οθωμανικής ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ως μέλος.
  4. Λεοντή Άρτεμις Σοφία, C. P. Cavafy Professor of Modern Greek and Comparative Literature, Departments of Classical Studies and Comparative Literature, University of Michigan, ως μέλος.
  5. Ράλλη Αγγέλα, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (Αcademia Europaea), ως μέλος.
  6. Σταυρακοπούλου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  7. Τσούνα Παρασκευούλα, Distinguished Professor A/S, Philosophy Department, University of California (Santa Barbara), ως μέλος.