Με Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1409-29/12/2023, ορίστηκαν τα μέλη του νέου Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (Τ.Ε.Σ.) Κοινωνικών Επιστημών, ως εξής:

  1. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις», ως Πρόεδρος.
  2. Χαλιάσος Μιχαήλ, Καθηγητής και Κάτοχος της Έδρας Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Γκαίτε Φρανκφούρτης, Διευθυντής του Ερευνητικού Δικτύου Χρηματοοικονομικής των Νοικοκυριών του CEPR (Centre for Economic Policy Research), ως Αντιπρόεδρος.
  3. Καμπόλης Χρήστος του Πέτρου, Επικεφαλής Οικονομολόγος και  Διευθυντής Λειτουργιών του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας του IMD (Institute for Management Development), ως μέλος.
  4. Κονδύλη Δήμητρα, Κοινωνική Επιστήμων, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ως μέλος.
  5. Μοναστηριώτης Βασίλειος, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης του Λονδίνου (European Institute, London School of Economics and Political Science) και κάτοχος της Έδρας Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ως μέλος.
  6. Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  7. Ροζάκου Αικατερίνη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος.
  8. Ρόρη Λαμπρινή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Ανάλυσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
  9. Τσιώλης Γεώργιος, Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας», ως μέλος.