Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναβάθμισης Δεξιοτήτων

Πρόεδρος
Αλεξόπουλος Άγγελος
Αντιπρόεδρος
Δελλαρόκας Χρύσανθος
Μέλος
Κατσάμπας Αριστείδης
Μέλος
Μανιάτη Μαργαρίτα-Δάφνη
Μέλος
Μιλτσακάκη Ελένη
Μέλος
Παπαλόης Απόστολος
Μέλος
Ραχανιώτου Ελένη
Μέλος
Αλεφραγκή Μαρία
Μέλος
Αικατερινίδη Ζωή
Μέλος
Αλεξανδράτος Μιχαήλ-Ευάγγελος
Μέλος
Μπατσής Ιωάννης
Μέλος
Τασούλης Κωνσταντίνος

Νέα και Δράσεις

November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
November 18, 2022
Απολογισμός του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (2022)