Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναβάθμισης Δεξιοτήτων

Πρόεδρος
Αλεξόπουλος Άγγελος
Αντιπρόεδρος
Δελλαρόκας Χρύσανθος
Μέλος
Κατσάμπας Αριστείδης
Μέλος
Μανιάτη Μαργαρίτα-Δάφνη
Μέλος
Μιλτσακάκη Ελένη
Μέλος
Παπαλόης Απόστολος
Μέλος
Ραχανιώτου Ελένη
Μέλος
Αλεφραγκή Μαρία
Μέλος
Αικατερινίδη Ζωή
Μέλος
Αλεξανδράτος Μιχαήλ-Ευάγγελος
Μέλος
Μπατσής Ιωάννης
Μέλος
Τασούλης Κωνσταντίνος

Νέα και Δράσεις

June 27, 2022
Απόψεις του ΕΣΕΤΕΚ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Βιοεπιστημών και Ιατρικής (2021)
April 19, 2022
Ετήσιος Απολογισμός του ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού (2021)