Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναβάθμισης Δεξιοτήτων

Πρόεδρος
Αλεξόπουλος Άγγελος
Αντιπρόεδρος
Δελλαρόκας Χρύσανθος
Μέλος
Κατσάμπας Αριστείδης
Μέλος
Μανιάτη Μαργαρίτα-Δάφνη
Μέλος
Μιλτσακάκη Ελένη
Μέλος
Παπαλόης Απόστολος
Μέλος
Ραχανιώτου Ελένη
Μέλος
Αλεφραγκή Μαρία
Μέλος
Αικατερινίδη Ζωή
Μέλος
Αλεξανδράτος Μιχαήλ-Ευάγγελος
Μέλος
Μπατσής Ιωάννης
Μέλος
Τασούλης Κωνσταντίνος

Νέα και Δράσεις

March 21, 2023
Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
March 21, 2023
Απολογισμός ΕΣΕΤΕΚ 2022-2023
November 18, 2022
Απολογισμός ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας (2022)