Καθηγήτρια, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Alexopoulou Athina-Georgia
Μέλος