Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Kalogeraki Vasiliki
Μέλος