Ερευνητής Α’, Αναπλ. Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Kobatsiaris Ioannis
Μέλος