Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (Αcademia Europaea)
Ράλλη Αγγέλα
Μέλος